Sygefraværet i Egedal Kommune er faldet til 5,3 procent

Under titlen 'Fra fravær og stress til nærvær og trivsel' iværksatte Egedal Kommune i det tidlige forår 2016 en stor indsats for at nedbringe sygefraværet og forebygge stress. 

Helt konkret har Egedal Kommune et mål om at reducere sygefraværet til 4,5 procent inden 2018 - svarende til, at der for hver medarbejder er et sygefravær på gennemsnitligt 11,5 sygedage om året. Samtidig vil kommunen reduceret antallet af stress-henvisninger til Falck Healthcare med 25 procent. 

Men allerede nu ser indsatsen ud til at virker. Fra 1. oktober 2015 til 30. september 2016 er sygefraværet i Egedal Kommune faldet fra 5,9 til 5,3 procent, svarende til at hver medarbejder i gennemsnit nu har 13,5 sygedage om året. 

Dermed er den negative kurve er knækket. Derfor fortsætter Egedal Kommune ufortrødent med både mål og principper i 2017, så trivslen går op og antallet af sygedage kommer endnu længere ned. I sidste ende giver det en bedre borgerservice, fordi medarbejderne er mere til stede på en veloplagt og nærværende måde.

Også i skolerne og på daginstitutionerne går det den rigtige vej. Faktisk viser tallene, at skoler og dagtilbud har oplevet et fald med 0,8 procent point, svarende til at hver medarbejder i gennemsnit nu har 13,1 sygedage om året - altså under gennemsnittet i Egedal Kommune.

Indsatsen indebærer bl.a. en analyse af de arbejdspladser, der har et sygefravær over 4,5 procent. Alt afhængig af årsagerne til sygefraværet, bliver der iværksat selvstændige handleplaner og gennemført aktiviteter, der skal nedbringe sygefraværet.

Herudover indeholder indsatsen en række tilbud til de ansatte som f.eks. vejledning og coaching hos en nyansat stresscoach, Tai Chi-øvelser, mindfulness for stressramte og en række kurser og foredrag, der sætter fokus på trivsel og balance i en travl hverdag.