Regnskabsbilag

Herunder kan ses Egedal Kommunes regnskabs bilag. Regnskabs bilagene indeholder de yderligere lovkrævede specifikationer til årsregnskabet og de yderligere specifikationer der er vurderet som nødvendige for at give et retvisende billede af Egedal Kommunes økonomiske forhold. De lovkrævede specifikationer vises i form af Finansiel status, tværgående artsoversigt osv. 

Regnskabspraksis Leasingforpligtelser
Målopfølgning Rente- og valutaswap
Investeringsoversigt Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser 
Bemærkninger til investeringsoversigt Afskrivninger
Nettooverførsler Værdiansættelser
Specialregnskaber Obligatoriske oversigter
Kirkeregnskab