Regnskabsbeskrivelse

Årsrapport

Der er udarbejdet en årsrapport med det formål at give politikerne og offentligheden et overblik over de vigtigste økonomiske sammenhænge og nøgletal i Egedal Kommunes regnskab. Ved siden af årsrapporten er udarbejdet ”Bilag til årsrapporten”.

Regnskabet for 2016 omfatter perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016.

Indhold i Årsrapport

Indhold i bilag til Årsrapport

Årets gang Regnskabspraksis
Regnskabsvurdering Målopfølgning
Resultatopgørelse og finansieringsoversigt Investeringsoversigt og bemærkninger hertil
Befolkningsudvikling Nettooverførsler
Bevillingsoverholdelse Specialregnskaber
Omkostningsbaseret balance Leasingforpligtelser
Noter til regnskabet Rente- og valutaswap
Driftsudgifter fordelt efter art Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser
Anlægsoversigt Afskrivninger
Beretninger Værdiansættelser
Personaleoversigt Obligatoriske oversigter

De lovmæssige krav til kommunens årsregnskab

Det fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 209 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. af 27. februar 2017, at årsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. maj i året efter regnskabsåret. 

Revisionen skal afgive beretning til Byrådet inden den 15. juni.

Revisionens beretning og de hertil knyttede bemærkninger fra økonomiudvalg og fagudvalg behandles af Byrådet, så kommunens regnskab sammen med revisionens beretning og Byrådets afgørelser hertil, kan sendes til tilsynsmyndigheden senest den 31. august. 

De nærmere regler om formen af kommunernes regnskab er fastsat i Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem".

Det endeligt godkendte regnskab skal være tilgængeligt for kommunens borgere.

Regnskabets bestanddele

Økonomi- og Indenrigsministeriet stiller følgende krav til regnskabets indhold:

Udgiftsregnskab

 • Regnskabsopgørelse
 • Finansieringsoversigt
 • Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevilinger
 • Regnskabsoversigt
 • Bemærkninger til regnskabet
 • Anlægsregnskaber

Omkostningsregnskab

 • Anvendt regnskabspraksis
 • Balance
 • Garantier, eventualrettigheder og –forpligtelser

Øvrige oversigter og redegørelser

 • Personaleoversigt
 • Udførelse af opgaver for andre myndigheder
 • Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand.