Noter

Herunder ses Egedal Kommunes noter til årsregnskabet for 2016. Noterne til årsregnskabet indeholder de lovkrævede noter til årsregnskabet og de noter som er vurderet som nødvendige for at give et retvisende billede af Egedal Kommunes økonomiske forhold. Noterne indeholder bl.a. de finansielle noter til regnskabet, hvorledes befolkningsudviklingen har været og den omkostningsbaseret balance pr. 31. december 2016.

Noter til regnskab Omkostningsbaseret balance
Ledelsespåtegning Befolkningsudvikling
Driftsudgifter Bevillingsoverholdelse
Anlægsoversigt