Finansieringsoversigt

Udgiftsbaseret finansieringsoversigt

Noterne er beskrevet i særskilt afsnit: Noter til regnskabet.