9 kommuner sammen om nyt forsyningsselskab

Mere effektiv drift og udvikling af forsyningssektoren står på den fælles agenda, når ni kommuner nu samarbejder om at drive det fælles forsyningsselskab NOVAFOS.

Hele forsyningsområdet står over for store effektiviseringskrav og udfordringer på klima - og miljøområdet. Det er hovedårsagen til, at de ni kommuner i 2016 besluttede at gå sammen om at drive et nyt fælles forsyningsselskab på drikkevand- og spildevandsområdet. 

Visionen er, at man sammen står stærkere og bedre kan ruste sig til de fælles udfordringer, fx ved at udvikle de faglige kompetencer på området og ved at være på forkant med nyeste viden og teknologier.

De ni kommuner har i 2016 arbejdet frem mod en fælles aftale, hvor kommunernes forsyningsselskaber indgår som datterselskaber i en ny, fælles koncern, der formelt set startede op 1. januar 2017. De ni kommuner er Allerød, Ballerup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, og Rudersdal. 

Egedal og Furesø har allerede gode erfaringer med at drive et fælles forsyningsselskab og den viden deler kommunerne gerne med de andre i den store fusion. 

I det fælles forsyningsselskab bevarer kommunerne deres lokale medbestemmelse, fx ved selv at beslutte takst- og serviceniveauet og hvilke investeringer, der skal prioriteres. Alle beregninger viser, at det nye selskab vil give effektiviserings- og synergigevinster. 

I ren sammenlægningsgevinst kan der spares omkring 20 procent på driftsudgifterne. Det er op til den enkelte kommune at beslutte, i hvilket omfang man ønsker at bruge de gevinster til at begrænse takststigninger til gavn for borgerne, investere i klimaområdet eller fornyelse og renovering af ledninger og tekniske anlæg osv.