555 kvadratmeter hus til familier

Et trygt frirum for unge og familier, med særlige behov, der har brug for hjælp til at komme videre. Det er formålet med det 555 kvadratmeter store Egedal Familiehus i Stenløse Syd, som Egedal Kommune åbner i efteråret 2017.

'Det er et hus, hvor man kan være sig selv, men aldrig er overladt til sig selv'. Sådan lyder arkitekterne Mangor & Nagels indledende beskrivelse af huset, som entreprenørfirmaet Bang Nielsen A/S har vundet kontrakt på at opføre.

Egedal Familiehus skal være et trygt døgnophold for børn, unge og familier, der har brug for hjælp i deres nærmiljø til at komme videre - uden at det forstyrrer dagligdagen med skole, fritidsaktiviteter og job for meget.

Huset kommer til at bestå af fire selvstændige enheder med en atriumgård i midten, der udgør husets 'hjerte'. Rundt omkring bliver der etableret forskellige rum; indrettet til forskellige aktiviteter og indsatser. 

Familiehuset vil være åbent hele døgnet, 365 dage om året og være bemandet med seks til otte pædagoger og psykologer.

Huset er lånefinansieret via Social- og Indenrigsministeriets restlånepulje 2015, hvor Egedal Kommune har lånt 14,1 millioner kroner. Byrådet har bevilget knap 3 millioner kroner yderligere, primært fordi en stigende efterspørgsel på byggemarkedet hæver priserne.