50 kvadratkilometer Naturpark ved Mølleåen

Det smukke og varierede natur- og kulturlandskab, der strækker sig mellem Farum og Slangerup, blev i 2016 optaget i Friluftsrådets mærkningsordning Danske Naturparker. 

Området er dermed den 10. naturpark i Danmark, der har fået mærket Danske Naturparker eller er optaget i mærkningsordningen som 'pilotnaturpark'.

Naturpark Mølleåen bliver etableret af Egedal og Furesø Kommuner i tæt samarbejde med Foreningen Naturparkens Venner, Naturstyrelsen, Allerød og Frederikssund Kommuner og Danmarks Naturfredningsforening.

Naturparken omfatter tre store søer og ni større skove og har i alt et areal på cirka 50 kvadratkilometer. Naturværdien i området er stor på grund af istidslandskabet med de unikke tunneldale og forskellige jordarter, som skaber stor biologisk rigdom i området. Halvdelen af området er fredet, og en del er beskyttet under Natura 2000.

Udnævnelsen af Naturpark Mølleåen vil blandt andet betyde, at der vil blive sat fokus på formidling af områdets kulturhistorie, og at de allerede gode muligheder for friluftsliv vil blive udbredt.

I Friluftsrådet har man især lagt mærke til de frivillige ildsjæle, som har været engagerede i naturområdet i mange år, og som har haft afgørende betydning for naturparkens tilblivelse.