144 millioner til at udnytte energien bedre

Fra 2017 til 2020 vil Egedal Kommune energioptimere tekniske anlæg på cirka 80 af kommunens bygninger. I alt er 144 millioner kroner afsat til at renovere ventilation, varmeanlæg og belysning.

Egedal Kommune ser energien efter i sømmene ved systematisk at gennemgå bygninger, hvor energien kan reduceres ved en renovering. Det bliver godt for brugerne, at få rettet op på de mange nedslidte tekniske anlæg, fordi indeklimaet og arbejdsmiljøet bliver bedre - og samtidig sparer vi på energien.

De første store energirenoveringer kommer til at ske i Ølstykkehallen og på Ganløse Skole, hvor arbejdet forventes at gå i gang i sommeren 2017. Inden da begynder Egedal Kommune med energirenoveringer i enkelte mindre ejendomme. 

Energirenoveringerne tager udgangspunkt i en energiscreening gennemført i det første halvår af 2016 og er med i budgettet for 2017 til 2020.